Fotoarkiv
|
Nyheder
|
Bestilling
|
Handel
|
Priser
|
Firmaprofil
|
Referencer
|
Kontakt
|
Kunst
     
 
Således handler du hos NatureEyes

Klik her for at læse vores generelle handelsbetingelser.

Billedsøgning
Handel med NatureEyes foregår primært gennem hjemmesiden natureeyes.dk. Du kan her søge efter
netop de billeder, du står og mangler.

Søgningen begynder du ved at klikke dig ind på fotoarkivet. Her finder du i venstre side to søgefelter,
hvor du i det øverste felt selv kan indtaste ét søgeord. I det nederste felt, "kategorifeltet", kan du
vælge en bestemt kategori og se alle billeder inden for denne ved at trykke på søg-knappen. Vælger du
herudover at skrive et søgeord i det øverste felt, indsnævres søgningen inden for kategorien.

Et eksempel kan være: Du leder efter et stemningsfyldt billede af en skov. Søger du imidlertid på "skov"
i det øverste felt risikerer du at få billeder af "Skov"-Sneppe, "Skov"-snegl osv.. Hvis du derimod vælger
kategorien "landskaber" og herindenfor søger på "skov", finder du lige netop de billeder, du har brug for.

Ved at klikke på de fundne billeder, åbnes et nyt vindue med en stor version af billedet med dertilhørende
informationer. Ønsker du assistance til at søge efter de rigtige billeder, er du meget velkommen til at
rette henvendelse til os.

Billedbestilling
Til hvert foto er der tilknyttet en bestillingsknap, der føjer billedet til varekurven. Efter endt billedsøgning,
går du ind i billedbestilling i menubaren. Her ligger en bestillingsformular klar med dine udvalgte billeder.
Du udfylder nu blot formularen og mailer bestillingen til os ved at trykke på "send".

Har du et bestemt ønske om et foto, du ikke har fundet ved søgningen er du velkommen til at kontakte os.
Vi vil så gøre vores bedste for at finde det ønskede i vores arkiver eller forsøge at finde motivet i naturen.

Du er velkommen til at anvende hjemmesidens billeder til layout-udkast, indtil du bestemmer dig for hvilke
billeder, du vil købe.

Levering
NatureEyes leverer digitaliserede billeder i Tiff-formatet. Versioner i andre størrelser og formater (evt. jpeg)
kan også leveres. Ønske herom anføres på bestillingssiden. Billederne sendes på en CD-ROM sammen med
fakturaen. Ordrer modtaget inden kl. 13:00 på hverdage vil normalt blive ekspederet samme dag.

Online-levering vil særskilt kunne aftales, hvis det er nødvendigt. Originale dias kan efter nærmere aftale leveres
til gennemsyn, men der påregnes dog ekstra ekspeditionstid.

Betaling
En faktura følger hver bestilling og betaling skal senest finde sted 14 dage efter faktureringsdato.

Digitale fotos
Alle digitale fotos er taget med digitale spejlreflekskameraer med en effektiv opløsning på minimum 6
millioner pixels. Billederne er som hovedregel optaget i RAW-format og derefter konverteret til tiff-filer
med en farvedybde på 24 bit (efter aftale kan de leveres med 48 bit farvedybde). De fleste er optaget i
farverummet Adobe RGB. Ved hvert foto er kameramodel samt filstørrelese og opløsning angivet.

Analoge fotos
Originale dias i udvalg skal returneres senest inden for 30 dage efter modtagelsen. Udvalgte billeder til
reproduktion skal tilbageleveres inden for to måneder efter modtagelsen.

Digitaliserede dias
Vores digitale billeder er fremkommet ved indscanning af dias på Nikon-scannere. Billederne er gemt
i Adobe-RGB farverum, har en farvedybde på 24 bit og er i Tiff-formatet. Efter nærmere aftale kan der
leveres billedfiler med 48 bit farvedybde.

Billedstørrelsen afhænger af den anvendte Nikon-scanner og ligger mellem 30x20 cm og 45x30 cm ved tryk
med en opløsning på 300 dpi. Billedopløsningen er på mellem 10 MPixels og 20 MPixels og giver tilsvarende
billedfiler på mellem 25 MB og 50 MB.

For hver enkelt billede er der under punktet "teknisk information" angivet filstørrelse, billedopløsning og
størrelse ved reproduktion. Efter scanningen er billederne blevet redigeret for kontrast, farvemætning
og lys for at opnå den mest korrekte gengivelse af originalen. Andre redigeringsværktøjer er ikke anvendt
med mindre det står klart anført under det pågældende billede.
Billederne er som hovedregel ikke beskårede.


Handelsbetingelser for handel med NatureEyes I/S
 • Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle NatureEyes tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt.
 • NatureEyes fotografer har den fulde ejendomsret til NatureEyes fotos. Alle fotos er underlagt gældende "Lov om ophavsret".
 • Ved al offentliggørelse skal NatureEyes/fotografnavn anføres som copyrightlinje. Det skal klart fremgå hvilke fotografer, der har taget hvilke billeder.
 • Billeder solgt af NatureEyes forbliver NatureEyes fotografers ejendom og skal returneres senest 7 dage efter anvendelsen (se dog nedenstående ang. digitale billeder). Således omfatter et salg alene en udnyttelsesret. Hvis ovennævnte frist overskrides, beregnes kr. 100 pr. billede pr. påbegyndt måned i "holding fee", medmindre andet er aftalt.
 • Billeder må kun anvendes til det på forhånd aftalte formål.
 • Køber skal fremsende en specificeret beskrivelse af billedernes anvendelse. Som dokumentation for anvendelse bedes kunden levere 2 gratis kopier af det trykte materiale, hvori billederne er blevet reproduceret.
 • De købte udnyttelsesrettigheder gælder kun til brug i Danmark, med mindre andet er aftalt.
 • Som udgangspunkt leverer NatureEyes kun digitaliserede billeder på CD. Under særlige omstændigheder og efter nærmere aftale kan NatureEyes levere analoge originaldias til reproduktion. Evt. udlånte analoge fotos beror på kundens ansvar fra de modtages til de er NatureEyes i hænde. Originale dias forventes returneret på forsvarlig måde til NatureEyes, f.eks. rekommanderet eller som værdibrev/pakke.
 • Billeder må ikke udsættes for sammenklipning, sammenkopiering eller elektronisk manipulation uden tilladelse fra NatureEyes.
 • Enhver elektronisk lagring må ikke finde sted uden NatureEyes tilladelse. Undtaget er elektronisk lagring i forbindelse med håndtering af billeder i den periode, der er nødvendig for den aktuelle produktion. Enhver lagring forventes fjernet fra købers elektroniske lagringsmedier straks efter brug. Tilsendte CD'ere forventes forsvarligt bortskaffet, enten ved at kunden klipper CD'en i stykker eller ved at den tilbagesendes til NatureEyes.
 • Billeder på nettet skal publiceres i lav opløsning. Publicering gælder kun for den aftalte periode.
 • Ansvaret for anvendelse af de af NatureEyes solgte udnyttelsesrettigheder påhviler fuldt og helt køber. NatureEyes's billeder er generelt ikke modelfotos. Således kan NatureEyes og de enkelte fotografer ikke på nogen måde gøres ansvarlig for anvendelsen, idet salget sker med det udtrykkelige forbehold, at afbildede personer eller motiver kan have selvstændige rettigheder, der skal iagttages af køber. Det forudsættes at køber selv indhenter afbilledede personers tilladelse til offentliggørelse eller evt. trediemands ophavsret til motiv. NatureEyes kan således ikke drages til ansvar, hvis der på grundlag af de anvendte billeder bliver fremsat krav uden at et sådant samtykke er indhentet. Brugeren har det fulde ansvar for fejlagtige og ærekrænkende tekster i forbindelse med offentliggørelsen.
 • NatureEyes hæfter på ingen måde for eventuelle driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i forbindelse med handel,
  herunder tab der måtte opstå som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte billede. NatureEyes kan ikke pålægges
  noget ansvar for tab eller skadelidelse ved brug af billeder, der ved en fejl er ukorrekt eller mangelfuldt mærket eller er i
  teknisk dårlig stand.
 • Ved genoptryk af bøger betales 50% af den aktuelle billedpris.
 • I forbindelse med beskadigede eller bortkomme originaldias betales min. 3000,- pr stk. For dias der returneres uden original ramme betales gebyr på 350,-.
 • Alle priser er eksklusiv moms og leveringsomkostninger. Betaling er netto kontant senest 14 dage efter fakturadato.
 • Såfremt betaling sker efter forfaldsdato, er NatureEyes berettiget til at beregne renter af udestående saldo fra forfaldsdato med 3 % per påbegyndt måned.
 • Refusion af betaling for ikke anvendte billeder kan ikke finde sted.

I tvivlstilfælde vedrørende indholdet i disse salgs- og leveringsbetingelser bedes NatureEyes I/S venligst kontaktet.

 
     
  Copyright by NatureEyes.dk